Συνεδριάζει σήμερα δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης Αλιβερίου


Σήμερα Δευτέρα 4 Μαϊου 2020 στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς το δημοτικό συμβούλιο Κύμης Αλιβερίου με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1ο  .Τροποποίηση προϋπολογισμού
2ο .Μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω Κορωνοϊου ( απαλλαγή δημοτικών τελών, μείωση μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων κατά 40% κλπ)
3ο.Υποβολή αιτήματος ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες »
4ο .Έγκριση  απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για κατανομή πίστωσης ποσού
89.390,00 €  στις σχολικές επιτροπές του Δήμου  ¨για  λειτουργικές δαπάνες σχολείων¨
(Β΄ κατανομή 2020).
5ο . Απόφαση για παραχώρηση ανενεργού  Δημοτικού Σχολείου Πλατάνας Κύμης για στέγαση του Ε.Κ.Α.Β. ΚΥΜΗΣ
Πηγή: evima.gr

Σχόλια